Sách Tiếng Việt
32(V)8 TH504
Thuật ngữ quan hệ quốc tế /
UDC 32(V)8
Cutter TH504
Tác giả CN Đào Minh Hồng; Lê Hồng Hiệp
Nhan đề Thuật ngữ quan hệ quốc tế / Đào Minh Hồng; Lê Hồng Hiệp
Thông tin xuất bản H. : CTQG, 2018
Mô tả vật lý 415tr. ; 24cm.
Tóm tắt Cuốn sách này gồm 100 thuật ngữ quan hệ quốc tế quan trọng liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng, pháp luật, ngoại giao,…được xây dựng, chắt lọc, tổng hợp từ nhiều nguồn tư liệu, tài liệu chuyên khảo, tham khảo giá trị trong nước và nước ngoài.
Từ khóa tự do Quan hệ quốc tế
Từ khóa tự do Thuật ngữ
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027210-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138746
0021
004BC314FC9-C43B-4C4E-B209-553DBF04FF0F
005201906061545
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190606154753|bthuvien3|y20190514091327|zthuvien3
080 |a32(V)8|bTH504
100 |aĐào Minh Hồng; Lê Hồng Hiệp
245 |aThuật ngữ quan hệ quốc tế / |cĐào Minh Hồng; Lê Hồng Hiệp
260 |aH. : |bCTQG, |c2018
300 |a415tr. ; |c24cm.
520 |aCuốn sách này gồm 100 thuật ngữ quan hệ quốc tế quan trọng liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng, pháp luật, ngoại giao,…được xây dựng, chắt lọc, tổng hợp từ nhiều nguồn tư liệu, tài liệu chuyên khảo, tham khảo giá trị trong nước và nước ngoài.
653 |aQuan hệ quốc tế
653 |aThuật ngữ
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027210-2
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2019/10027210thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027210 Giá Sách Tiếng Việt 32(V)8 TH504 Sách Tiếng Việt 1
2 10027211 Giá Sách Tiếng Việt 32(V)8 TH504 Sách Tiếng Việt 2
3 10027212 Giá Sách Tiếng Việt 32(V)8 TH504 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào