Sách Tiếng Việt
34(V)64 S400
So sánh Bộ luật Tố tụng dân sự 2004 - 2015 và văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất /
UDC 34(V)64
Cutter S400
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Điệp
Nhan đề So sánh Bộ luật Tố tụng dân sự 2004 - 2015 và văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất / Nguyễn Ngọc Điệp
Thông tin xuất bản H. : Thế giới, 2018
Mô tả vật lý 574tr. ; 28cm.
Tóm tắt Nhằm giúp bạn đọc nói chung, những người làm công tác pháp luật nói riêng thuận tiện trong việc nghiên cứu Bộ luật Tố tụng dân sự mới, Nhà xuất bản Thế Giới cho xuất bản cuốn sách “So sánh Bộ luật Tố tụng dân sự 2004 - 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất” do luật gia Nguyễn Ngọc Điệp biên soạn. Cuốn sách được bố cục thành 02 phần: Phần Thứ I: So Sánh Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2004-2015; Phần Thứ II: Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Và Các Văn Bản Liên Quan.
Từ khóa tự do Bộ luật tố tụng dân sự
Từ khóa tự do Tố tụng dân sự
Từ khóa tự do So sánh
Từ khóa tự do Văn bản hướng dẫn
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027231-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138744
0021
0046D26D8F2-B055-4B9E-B5A7-17589C297F02
005201906061520
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190606152322|bthuvien3|y20190514090843|zthuvien3
080 |a34(V)64|bS400
100 |aNguyễn Ngọc Điệp
245 |aSo sánh Bộ luật Tố tụng dân sự 2004 - 2015 và văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất / |cNguyễn Ngọc Điệp
260 |aH. : |bThế giới, |c2018
300 |a574tr. ; |c28cm.
520 |aNhằm giúp bạn đọc nói chung, những người làm công tác pháp luật nói riêng thuận tiện trong việc nghiên cứu Bộ luật Tố tụng dân sự mới, Nhà xuất bản Thế Giới cho xuất bản cuốn sách “So sánh Bộ luật Tố tụng dân sự 2004 - 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất” do luật gia Nguyễn Ngọc Điệp biên soạn. Cuốn sách được bố cục thành 02 phần: Phần Thứ I: So Sánh Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2004-2015; Phần Thứ II: Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Và Các Văn Bản Liên Quan.
653 |aBộ luật tố tụng dân sự
653 |aTố tụng dân sự
653 |aSo sánh
653|aVăn bản hướng dẫn
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027231-3
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2019/10027231thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027231 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)64 S400 Sách Tiếng Việt 1
2 10027232 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)64 S400 Sách Tiếng Việt 2
3 10027233 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)64 S400 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào