Sách Tiếng Việt
34(V)1 Q523
Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và các văn bản áp dụng hiện hành có liên quan /
UDC 34(V)1
Cutter Q523
Tác giả CN Qúy Long; Kim Thư
Nhan đề Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và các văn bản áp dụng hiện hành có liên quan / Qúy Long; Kim Thư
Thông tin xuất bản H. : Tài chính, 2018
Mô tả vật lý 390tr. ; 28cm.
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm những phần sau: Phần I: Luật kế toán và văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành Phần II: Luật kiểm toán độc lập và quy chế ủy thác, thuế doanh nghiệp kiểm toán Phần III: Luật kiểm toán nhà nước và hướng dẫn kiểm toán ngân sách địa phương Phần IV: Quy trình kiểm toán doanh nghiệp, tổ chức tài chính, ngân hàng và ngân sách địa phương Phần V: Hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, hình thức, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả.
Từ khóa tự do xử phạt vi phạm hành chính
Từ khóa tự do kiểm toán
Từ khóa tự do Quy định
Từ khóa tự do kế toán
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027267-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138743
0021
0048A991CE1-76E1-461F-94E2-9D5F4AED5C8D
005201906061519
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190606152238|bthuvien3|y20190514090546|zthuvien3
080 |a34(V)1|bQ523
100 |aQúy Long; Kim Thư
245 |aQuy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và các văn bản áp dụng hiện hành có liên quan / |cQúy Long; Kim Thư
260 |aH. : |bTài chính, |c2018
300 |a390tr. ; |c28cm.
520 |aNội dung cuốn sách gồm những phần sau: Phần I: Luật kế toán và văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành Phần II: Luật kiểm toán độc lập và quy chế ủy thác, thuế doanh nghiệp kiểm toán Phần III: Luật kiểm toán nhà nước và hướng dẫn kiểm toán ngân sách địa phương Phần IV: Quy trình kiểm toán doanh nghiệp, tổ chức tài chính, ngân hàng và ngân sách địa phương Phần V: Hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, hình thức, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả.
653 |axử phạt vi phạm hành chính
653 |akiểm toán
653 |aQuy định
653|akế toán
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027267-9
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2019/10027267thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027267 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)1 Q523 Sách Tiếng Việt 1
2 10027268 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)1 Q523 Sách Tiếng Việt 2
3 10027269 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)1 Q523 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào