Sách Tiếng Việt
34(V)5 PH109
Pháp luật hình sự Việt Nam từ thế kỷ X đến nay lịch sử và thực tại /
UDC 34(V)5
Cutter PH109
Tác giả CN Lê Cảm
Nhan đề Pháp luật hình sự Việt Nam từ thế kỷ X đến nay lịch sử và thực tại / Lê Cảm
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 699tr. ; 24cm.
Tóm tắt Cuốn sách chuyên khảo này do nguyên Chủ nhiệm Khoa Luật ( 2000-2008) kiêm Trưởng Bộ môn Tư Pháp hình sự ( 1999-2014), hiện là Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Luật hình sự và Tội phạm học, giảng viên cao cấp hạng I tại Bộ môn Tư Pháp hình sự của Khoa Luật trực thuộc Đại Học Quốc Gia Hà Nội và là một trong vài nhà khoa học - luật gia hàng đầu Việt Nam đương đại, TSKH.GS Lê Cảm ( Chủ biên) và trực tiếp biên soạn cùng với 8 nhà luật học khác của nước ta hiện đang làm công tác thực tiễn và giảng dạy về pháp luật tại các cơ quan khác nhau. Đây là công trình nghiên cứu chuyên khảo đồng bộ và có hệ thống, toàn diện và đầu tiên của khoa học hình sự Việt Nam dưới cùng lúc 4 góc độ- lịch sử pháp luật hình sự- lập pháp hình sự- thực tiễn xét xử hình sự và hoàn thiện pháp luật hình sự. Để làm sáng tỏa những vấn đề chủ yếu về lịch sử và thực tại của Pháp Luật hình sự thực định nước nhà trong hơn 10 thế kỷ qua ( từ thế kỷ X) đến nay (2018)
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Hình sự
Từ khóa tự do Pháp luật
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(6): 10027198-200, 10027497-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138742
0021
004AC506AB5-98B6-4211-A794-4AA326A1183D
005201906061515
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190606151830|bthuvien3|y20190514090255|zthuvien3
080 |a34(V)5|bPH109
100 |aLê Cảm
245 |aPháp luật hình sự Việt Nam từ thế kỷ X đến nay lịch sử và thực tại / |cLê Cảm
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2018
300 |a699tr. ; |c24cm.
520 |aCuốn sách chuyên khảo này do nguyên Chủ nhiệm Khoa Luật ( 2000-2008) kiêm Trưởng Bộ môn Tư Pháp hình sự ( 1999-2014), hiện là Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Luật hình sự và Tội phạm học, giảng viên cao cấp hạng I tại Bộ môn Tư Pháp hình sự của Khoa Luật trực thuộc Đại Học Quốc Gia Hà Nội và là một trong vài nhà khoa học - luật gia hàng đầu Việt Nam đương đại, TSKH.GS Lê Cảm ( Chủ biên) và trực tiếp biên soạn cùng với 8 nhà luật học khác của nước ta hiện đang làm công tác thực tiễn và giảng dạy về pháp luật tại các cơ quan khác nhau. Đây là công trình nghiên cứu chuyên khảo đồng bộ và có hệ thống, toàn diện và đầu tiên của khoa học hình sự Việt Nam dưới cùng lúc 4 góc độ- lịch sử pháp luật hình sự- lập pháp hình sự- thực tiễn xét xử hình sự và hoàn thiện pháp luật hình sự. Để làm sáng tỏa những vấn đề chủ yếu về lịch sử và thực tại của Pháp Luật hình sự thực định nước nhà trong hơn 10 thế kỷ qua ( từ thế kỷ X) đến nay (2018)
653 |aViệt Nam
653 |aHình sự
653 |aPháp luật
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(6): 10027198-200, 10027497-9
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2019/10027198thumbimage.jpg
890|a6|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027198 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)5 PH109 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:14-04-2020
2 10027199 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)5 PH109 Sách Tiếng Việt 2
3 10027200 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)5 PH109 Sách Tiếng Việt 3
4 10027497 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)5 PH109 Sách Tiếng Việt 4
5 10027498 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)5 PH109 Sách Tiếng Việt 5
6 10027499 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)5 PH109 Sách Tiếng Việt 6
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào