Sách Tiếng Việt
34(V)65 PH561
Phương pháp nghiên cứu và đánh giá chứng cứ trong tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành bộ luật tố tụng hình sự mới nhất năm 2018 :
UDC 34(V)65
Cutter PH561
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Điệp
Nhan đề Phương pháp nghiên cứu và đánh giá chứng cứ trong tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành bộ luật tố tụng hình sự mới nhất năm 2018 : Dành cho thẩm phán, thẩm tra viên, kiểm sát viên, luật sư và các học viên tư pháp / Nguyễn Ngọc Điệp
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2018
Mô tả vật lý 415tr. ; 28cm.
Tóm tắt Việc nâng cao hiệu quả của hoạt động nghiên cứu, đánh giá chứng cứ trong hoạt động điều tra, truy tố và xét xử vụ án hình sự của các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự mà trọng tâm là Tòa án và những người tiến hành tố tụng hình sự nói chung trong điều kiện hiện nay là có ý nghĩa thiết thực, nhằm góp phần tăng cường pháp chế, bảo đảm xử lý đúng người, đúng tội, không làm oan người vô tội, không để lọt người, lọt tội và xử lý triệt để, nghiêm minh đối với mọi hành vi phạm tội. Với tinh thần đó nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng pháp luật tố tụng hình sự của bạn đọc nói chung, của những người làm công tác pháp luật nói riêng, góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động nghiên cứu, đánh giá chứng cứ trong hoạt động điều tra, truy tố và xét xử vụ án hình sự, Trung tâm Pháp luật Sài Gòn - Hà Nội phối hợp với Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản cuốn sách
Từ khóa tự do Đánh giá chứng cứ
Từ khóa tự do Nghiên cứu
Từ khóa tự do Hướng dẫn thi hành
Từ khóa tự do Tố tụng hình sự
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027240-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138741
0021
004098EFFCE-9C99-49A2-8B51-9DBE78318917
005201906061513
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190606151650|bthuvien3|y20190514090018|zthuvien3
080 |a34(V)65|bPH561
100 |aNguyễn Ngọc Điệp
245 |aPhương pháp nghiên cứu và đánh giá chứng cứ trong tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành bộ luật tố tụng hình sự mới nhất năm 2018 : |bDành cho thẩm phán, thẩm tra viên, kiểm sát viên, luật sư và các học viên tư pháp / |cNguyễn Ngọc Điệp
260 |aH. : |bLao động, |c2018
300 |a415tr. ; |c28cm.
520 |aViệc nâng cao hiệu quả của hoạt động nghiên cứu, đánh giá chứng cứ trong hoạt động điều tra, truy tố và xét xử vụ án hình sự của các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự mà trọng tâm là Tòa án và những người tiến hành tố tụng hình sự nói chung trong điều kiện hiện nay là có ý nghĩa thiết thực, nhằm góp phần tăng cường pháp chế, bảo đảm xử lý đúng người, đúng tội, không làm oan người vô tội, không để lọt người, lọt tội và xử lý triệt để, nghiêm minh đối với mọi hành vi phạm tội. Với tinh thần đó nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng pháp luật tố tụng hình sự của bạn đọc nói chung, của những người làm công tác pháp luật nói riêng, góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động nghiên cứu, đánh giá chứng cứ trong hoạt động điều tra, truy tố và xét xử vụ án hình sự, Trung tâm Pháp luật Sài Gòn - Hà Nội phối hợp với Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản cuốn sách
653 |aĐánh giá chứng cứ
653 |aNghiên cứu
653 |aHướng dẫn thi hành
653|aTố tụng hình sự
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027240-2
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2019/10027240thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027240 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)65 PH561 Sách Tiếng Việt 1
2 10027241 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)65 PH561 Sách Tiếng Việt 2
3 10027242 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)65 PH561 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào