Sách Tiếng Việt
34(V)5 PH561
Phương pháp định tội danh với 538 tội danh trong bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 /
UDC 34(V)5
Cutter PH561
Tác giả CN Đoàn Tấn Minh; Nguyễn Ngọc Điệp
Nhan đề Phương pháp định tội danh với 538 tội danh trong bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 / Đoàn Tấn Minh; Nguyễn Ngọc Điệp
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2018
Mô tả vật lý 575tr. ; 28cm.
Tóm tắt Vấn đề định tội danh tuy không được quy định cụ thể thành một quy trình trong Bộ luật Tố tụng hình sự, nhưng về pháp lý thì tất cả các hoạt động tố tụng hình sự thực chất là để chứng minh tội phạm, người phạm tội và xử lý người phạm tội theo những tội danh được quy định cụ thể trong Bộ luật Hình sự. Việc nâng cao hiệu quả của hoạt động định tội danh trong hoạt động điều tra, truy tố và xét xử vụ án hình sự của các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự nói chung và những người tiến hành tố tụng hình sự nói riêng trong điều kiện hai bộ luật mới là Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2018 là có ý nghĩa thiết thực, nhằm góp phần tăng cường pháp chế, bảo đảm xử lý đúng người đúng tội, không làm oan người vô tội, không để lọt người, lọt tội và xử lý triệt để, nghiêm minh đối với mọi hành vi phạm tội. Với tinh thần đó, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu, áp dụng pháp luật hình sự của bạn đọc nói chung và của những người làm công tác pháp luật nói riêng, góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động định tội danh trong hoạt động điều tra, truy tố và xét xử vụ án hình sự, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản cuốn sách “Phương pháp định tội danh với 538 tội danh trong Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017” do thạc sỹ luật Đoàn Tấn Minh và Luật gia Nguyễn Ngọc Điệp là những chuyên gia nghiên cứu pháp luật hình sự biên soạn.
Từ khóa tự do Tội danh
Từ khóa tự do Định tội danh
Từ khóa tự do Bộ luật hình sự
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027237-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138740
0021
004A1BC9E52-D2A4-4AEB-8651-A5730F9A06DB
005201906061512
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190606151543|bthuvien3|y20190514085751|zthuvien3
080 |a34(V)5|bPH561
100 |aĐoàn Tấn Minh; Nguyễn Ngọc Điệp
245 |aPhương pháp định tội danh với 538 tội danh trong bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 / |cĐoàn Tấn Minh; Nguyễn Ngọc Điệp
260 |aH. : |bLao động, |c2018
300 |a575tr. ; |c28cm.
520 |aVấn đề định tội danh tuy không được quy định cụ thể thành một quy trình trong Bộ luật Tố tụng hình sự, nhưng về pháp lý thì tất cả các hoạt động tố tụng hình sự thực chất là để chứng minh tội phạm, người phạm tội và xử lý người phạm tội theo những tội danh được quy định cụ thể trong Bộ luật Hình sự. Việc nâng cao hiệu quả của hoạt động định tội danh trong hoạt động điều tra, truy tố và xét xử vụ án hình sự của các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự nói chung và những người tiến hành tố tụng hình sự nói riêng trong điều kiện hai bộ luật mới là Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2018 là có ý nghĩa thiết thực, nhằm góp phần tăng cường pháp chế, bảo đảm xử lý đúng người đúng tội, không làm oan người vô tội, không để lọt người, lọt tội và xử lý triệt để, nghiêm minh đối với mọi hành vi phạm tội. Với tinh thần đó, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu, áp dụng pháp luật hình sự của bạn đọc nói chung và của những người làm công tác pháp luật nói riêng, góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động định tội danh trong hoạt động điều tra, truy tố và xét xử vụ án hình sự, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản cuốn sách “Phương pháp định tội danh với 538 tội danh trong Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017” do thạc sỹ luật Đoàn Tấn Minh và Luật gia Nguyễn Ngọc Điệp là những chuyên gia nghiên cứu pháp luật hình sự biên soạn.
653 |aTội danh
653 |aĐịnh tội danh
653 |aBộ luật hình sự
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027237-9
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2019/10027237thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027237 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)5 PH561 Sách Tiếng Việt 1
2 10027238 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)5 PH561 Sách Tiếng Việt 2
3 10027239 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)5 PH561 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào