Sách Tiếng Việt
34(V)1 H406
Hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính /
UDC 34(V)1
Cutter H406
Tác giả CN Tạp chí dân chủ và pháp luật
Nhan đề Hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính / Tạp chí dân chủ và pháp luật
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2018
Mô tả vật lý 200 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Ấn phẩm giúp bạn đọc tìm hiểu một cách khái quát về công tác xử lý vi phạm hành chính, vai trò, ý nghĩa của xử lý vi phạm hành chính trong đời sống xã hội, thành tựu và những vấn đề còn hạn chế, bất cập trong quá trình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính ở nước ta hiện nay, quan điểm và định hướng để tiếp tục hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực này.
Từ khóa tự do Hành chính
Từ khóa tự do Xử lý vi phạm
Từ khóa tự do Hoàn thiện pháp luật
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027192-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138719
0021
00421A81BCB-913A-4D67-B857-09C2FEA2BE5A
005201812171051
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20181217105221|bthuvien3|y20181214095550|zthuvien3
080 |a34(V)1|bH406
100 |aTạp chí dân chủ và pháp luật
245 |aHoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính / |cTạp chí dân chủ và pháp luật
260 |aH. : |bTư pháp, |c2018
300 |a200 tr. ; |c24 cm.
520 |aẤn phẩm giúp bạn đọc tìm hiểu một cách khái quát về công tác xử lý vi phạm hành chính, vai trò, ý nghĩa của xử lý vi phạm hành chính trong đời sống xã hội, thành tựu và những vấn đề còn hạn chế, bất cập trong quá trình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính ở nước ta hiện nay, quan điểm và định hướng để tiếp tục hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực này.
653 |aHành chính
653 |aXử lý vi phạm
653 |aHoàn thiện pháp luật
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027192-4
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2018/10027192thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027192 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)1 H406 Sách Tiếng Việt 1
2 10027193 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)1 H406 Sách Tiếng Việt 2
3 10027194 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)1 H406 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào