Sách Tiếng Việt
32(V) V103
Vai trò của các tổ chức xã hội trong nền kinh tế thị trường hiện đại /
UDC 32(V)
Cutter V103
Tác giả CN Phạm Văn Đức
Nhan đề Vai trò của các tổ chức xã hội trong nền kinh tế thị trường hiện đại / Phạm Văn Đức
Thông tin xuất bản H. : CTQG, 2018
Mô tả vật lý 272 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Cuốn sách tập hợp các bài viết của những học giả và chuyên gia nhằm trao đổi và bàn luận về vai trò của các tổ chức xã hội trong nền kinh tế thị trường hiện đại, nhằm hướng tới mục đích tìm kiếm những kinh nghiệm và học hỏi những kiến thức bổ ích về vai trò của tổ chức xã hội áp dụng vào cơ chế thị trường hiện nay ở Việt Nam.
Từ khóa tự do thị trường hiện đại
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Tổ chức xã hội
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10027184
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138713
0021
00460EED516-0720-48E7-A718-9FFAABE7CEFB
005201812171044
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20181217104518|bthuvien3|y20181205110400|zthuvien3
080 |a32(V)|bV103
100 |aPhạm Văn Đức
245 |aVai trò của các tổ chức xã hội trong nền kinh tế thị trường hiện đại / |cPhạm Văn Đức
260 |aH. : |bCTQG, |c2018
300 |a272 tr. ; |c24 cm.
520 |aCuốn sách tập hợp các bài viết của những học giả và chuyên gia nhằm trao đổi và bàn luận về vai trò của các tổ chức xã hội trong nền kinh tế thị trường hiện đại, nhằm hướng tới mục đích tìm kiếm những kinh nghiệm và học hỏi những kiến thức bổ ích về vai trò của tổ chức xã hội áp dụng vào cơ chế thị trường hiện nay ở Việt Nam.
653 |athị trường hiện đại
653 |aKinh tế
653 |aTổ chức xã hội
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10027184
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2018/10027184thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027184 Giá Sách Tiếng Việt 32(V) V103 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào