Sách Tiếng Việt
3K5H T550
Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ /
UDC 3K5H
Cutter T550
Tác giả CN Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Nhan đề Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ / Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản H. : CTQG, 2018
Mô tả vật lý 512 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 3 phần: Phần thứ nhất: Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ; Phần thứ hai: Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ; Phần thứ ba: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa tự do Công tác cán bộ
Từ khóa tự do Cán bộ
Từ khóa tự do Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Tư tưởng
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10027174
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138711
0021
00418FB8484-740E-4DF6-9CD1-DA197D23B574
005201812171041
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20181217104252|bthuvien3|y20181205100559|zthuvien3
080 |a3K5H|bT550
100 |aHọc viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
245 |aTư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ / |cHọc viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
260 |aH. : |bCTQG, |c2018
300 |a512 tr. ; |c24 cm.
520 |aNội dung cuốn sách gồm 3 phần: Phần thứ nhất: Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ; Phần thứ hai: Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ; Phần thứ ba: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay.
653 |aCông tác cán bộ
653 |aCán bộ
653 |aHồ Chí Minh
653|aTư tưởng
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10027174
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2018/10027174thumbimage.jpg
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027174 Giá Sách Tiếng Việt 3K5H T550 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào