Sách Tiếng Việt
34(V)4 PH109
Pháp luật về Thi hành án dân sự /
UDC 34(V)4
Cutter PH109
Tác giả CN Tạp chí dân chủ và pháp luật
Nhan đề Pháp luật về Thi hành án dân sự / Tạp chí dân chủ và pháp luật
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2018
Mô tả vật lý 200tr. ; 24cm.
Tóm tắt Nội dung ấn phẩm này bao gồm các bài viết phân tích, đánh giá về thực trạng công tác thi hành án dân sự thời gian qua, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế về thi hành án dân sự, góp phần nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự thời gian qua, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế về thi hành án dân sự, góp phần nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự trong thời gian tới.
Từ khóa tự do Thi hành án dân sự
Từ khóa tự do Pháp luật
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10027157-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138705
0021
00447E59ACF-E81F-4B73-8E43-BCFA921EEF47
005201812171013
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20181217101447|bthuvien3|y20181204105512|zthuvien3
080 |a34(V)4|bPH109
100 |aTạp chí dân chủ và pháp luật
245 |aPháp luật về Thi hành án dân sự / |cTạp chí dân chủ và pháp luật
260 |aH. : |bTư pháp, |c2018
300 |a200tr. ; |c24cm.
520 |aNội dung ấn phẩm này bao gồm các bài viết phân tích, đánh giá về thực trạng công tác thi hành án dân sự thời gian qua, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế về thi hành án dân sự, góp phần nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự thời gian qua, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế về thi hành án dân sự, góp phần nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự trong thời gian tới.
653 |aThi hành án dân sự
653 |aPháp luật
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10027157-8
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2018/10027157thumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027157 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)4 PH109 Sách Tiếng Việt 1
2 10027158 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)4 PH109 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào