Sách Tiếng Việt
34(V)42 PH109
Pháp luật về hợp đồng /
UDC 34(V)42
Cutter PH109
Tác giả CN Tạp chí Dân chủ và pháp luật
Nhan đề Pháp luật về hợp đồng / Tạp chí Dân chủ và pháp luật
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2018
Mô tả vật lý 200 tr. ; 24cm.
Tóm tắt Nội dung ấn phẩm gồm những bài viết tập trung nghiên cứu, phân tích những vấn đề cơ bản của chế định hợp đồng và một số yêu cầu đặt ra trong thực tiễn áp dụng quy định pháp luật về hợp đồng.
Từ khóa tự do Hợp đồng
Từ khóa tự do Pháp luật
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10027159-60
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138704
0021
0046EB751BD-6435-4CDD-A4E0-3738D3B784B4
005201812171013
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20181217101400|bthuvien3|y20181204105239|zthuvien3
080 |a34(V)42|bPH109
100 |aTạp chí Dân chủ và pháp luật
245 |aPháp luật về hợp đồng / |cTạp chí Dân chủ và pháp luật
260 |aH. : |bTư pháp, |c2018
300 |a200 tr. ; |c24cm.
520 |aNội dung ấn phẩm gồm những bài viết tập trung nghiên cứu, phân tích những vấn đề cơ bản của chế định hợp đồng và một số yêu cầu đặt ra trong thực tiễn áp dụng quy định pháp luật về hợp đồng.
653 |aHợp đồng
653 |aPháp luật
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10027159-60
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2018/10027159thumbimage.jpg
890|a2|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027159 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)42 PH109 Sách Tiếng Việt 1
2 10027160 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)42 PH109 Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:24-05-2019
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào