Sách Tiếng Việt
3K5H4 NH556
Những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016 /
UDC 3K5H4
Cutter NH556
Tác giả CN Ban tuyên giáo trung ương
Nhan đề Những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016 / Ban tuyên giáo trung ương
Thông tin xuất bản H. : CTQG, 2017
Mô tả vật lý 296tr. ; 24cm.
Tóm tắt Cuốn sách tập hợp các bài viết về những tấm gương tập thể và cá nhân điển hình trong học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh,…
Từ khóa tự do Tấm gương đạo đức
Từ khóa tự do tấm gương bình dị
Từ khóa tự do Hồ Chí Minh
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10027173
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138703
0021
00465A0B8D8-73B6-4C65-9A5B-F404B1826EC1
005201812171012
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20181217101330|bthuvien3|y20181204105009|zthuvien3
080 |a3K5H4|bNH556
100 |aBan tuyên giáo trung ương
245 |aNhững tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016 / |cBan tuyên giáo trung ương
260 |aH. : |b CTQG, |c2017
300 |a296tr. ; |c24cm.
520 |aCuốn sách tập hợp các bài viết về những tấm gương tập thể và cá nhân điển hình trong học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh,…
653 |aTấm gương đạo đức
653 |atấm gương bình dị
653 |aHồ Chí Minh
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10027173
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2018/10027173thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027173 Giá Sách Tiếng Việt 3K5H4 NH556 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào