Sách Tiếng Việt
32(N)414 NH556
Những điểm nóng lý luận tại Trung Quốc /
UDC 32(N)414
Cutter NH556
Tác giả CN Hà Bỉnh Mạnh
Nhan đề Những điểm nóng lý luận tại Trung Quốc / Hà Bỉnh Mạnh
Thông tin xuất bản H. : CTQG, 2017
Mô tả vật lý 291 tr. ; 21cm.
Tóm tắt Trải qua hơn 30 năm tiến hành đổi mới, Việt Nam đã thu được nhiều thành quả tốt đẹp, có những chuyển biến mạnh mẽ về mọi mặt. Cùng với những thành tựu đó, các cơ quan nghiên cứu đã và đang tiến hành tổng kết kinh nghiệm và thực tiễn quá trình đổi mới này. Cũng thông qua tổng kết kinh nghiệm cải cách mở cửa ở Trung Quốc, tập thể tác giả Viện Khoa học xã hội Trung Quốc đã tập trung làm nổi bật một số vấn đề nóng đang diễn ra trong đời sống tư tưởng lý luận, kinh tế, xã hội, chính trị Trung Quốc… qua cuốn sách “Những điểm nóng lý luận tại Trung Quốc”. Để cung cấp thông tin và tình hình tranh luận xung quanh những điểm lý luận mới này của Trung Quốc làm tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu lý luận, hoạch định chính sách Việt Nam trong tình hình mới của quá trình đổi mới, nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã tổ chức dịch và xuất bản cuốn sách này.
Từ khóa tự do những điểm nóng
Từ khóa tự do Lý luận
Từ khóa tự do Trung Quốc
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10027166
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138702
0021
004C3340FA2-3CF2-4630-89F4-C1F9D40F042B
005201812171011
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20181217101258|bthuvien3|y20181203163055|zthuvien3
080 |a32(N)414|bNH556
100 |aHà Bỉnh Mạnh
245 |aNhững điểm nóng lý luận tại Trung Quốc / |cHà Bỉnh Mạnh
260 |aH. : |bCTQG, |c2017
300 |a291 tr. ; |c21cm.
520 |aTrải qua hơn 30 năm tiến hành đổi mới, Việt Nam đã thu được nhiều thành quả tốt đẹp, có những chuyển biến mạnh mẽ về mọi mặt. Cùng với những thành tựu đó, các cơ quan nghiên cứu đã và đang tiến hành tổng kết kinh nghiệm và thực tiễn quá trình đổi mới này. Cũng thông qua tổng kết kinh nghiệm cải cách mở cửa ở Trung Quốc, tập thể tác giả Viện Khoa học xã hội Trung Quốc đã tập trung làm nổi bật một số vấn đề nóng đang diễn ra trong đời sống tư tưởng lý luận, kinh tế, xã hội, chính trị Trung Quốc… qua cuốn sách “Những điểm nóng lý luận tại Trung Quốc”. Để cung cấp thông tin và tình hình tranh luận xung quanh những điểm lý luận mới này của Trung Quốc làm tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu lý luận, hoạch định chính sách Việt Nam trong tình hình mới của quá trình đổi mới, nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã tổ chức dịch và xuất bản cuốn sách này.
653 |anhững điểm nóng
653 |aLý luận
653 |aTrung Quốc
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10027166
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2018/10027166thumbimage.jpg
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027166 Giá Sách Tiếng Việt 32(N)414 NH556 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào