Sách Tiếng Việt
32 B105
Bàn về quốc hội và những thách thức của khái niệm /
Giá tiền 119.000
UDC 32
Cutter B105
Tác giả CN Nguyễn Sĩ Dũng
Nhan đề Bàn về quốc hội và những thách thức của khái niệm / Nguyễn Sĩ Dũng
Thông tin xuất bản H. : CTQG, 2017
Mô tả vật lý 352tr. ; 24cm.
Tóm tắt Cuốn sách Bàn về quốc hội – và những thách thức của khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của TS. Nguyễn Sĩ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực khoa học chính trị hiện nay của Việt Nam. Với vốn tiếng Anh được đào tạo bài bản của thời kỳ xã hội chủ nghĩa và nhờ những chuyến học hỏi kinh nghiệm tới trên 60 quốc gia dưới rất nhiều hình thức khác nhau từ tham quan đến phục vụ công tác lẫn tu nghiệp với đầy đủ các loại hình chế độ chính trị từ hiện đại nhất cho đến các quốc gia đang trên đà phát triển, những điều đó đã giúp ông hình thành được tư duy và kiến thức cho cuốn sách này.
Từ khóa tự do Bàn về quốc hội
Từ khóa tự do Quốc hội
Từ khóa tự do Khái niệm
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027153-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138689
0021
004CE2E981A-ABB0-416F-980D-E098240C1057
005201810311544
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c119.000
039|y20181031154455|zthuvien3
080 |a32|bB105
100 |aNguyễn Sĩ Dũng
245 |aBàn về quốc hội và những thách thức của khái niệm / |cNguyễn Sĩ Dũng
260 |aH. : |bCTQG, |c2017
300 |a352tr. ; |c24cm.
520 |aCuốn sách Bàn về quốc hội – và những thách thức của khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của TS. Nguyễn Sĩ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực khoa học chính trị hiện nay của Việt Nam. Với vốn tiếng Anh được đào tạo bài bản của thời kỳ xã hội chủ nghĩa và nhờ những chuyến học hỏi kinh nghiệm tới trên 60 quốc gia dưới rất nhiều hình thức khác nhau từ tham quan đến phục vụ công tác lẫn tu nghiệp với đầy đủ các loại hình chế độ chính trị từ hiện đại nhất cho đến các quốc gia đang trên đà phát triển, những điều đó đã giúp ông hình thành được tư duy và kiến thức cho cuốn sách này.
653 |aBàn về quốc hội
653 |aQuốc hội
653 |aKhái niệm
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027153-5
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2018/10027153thumbimage.jpg
890|a3|b3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027153 Giá Sách Tiếng Việt 32 B105 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:15-11-2018
2 10027154 Giá Sách Tiếng Việt 32 B105 Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:15-11-2018
3 10027155 Giá Sách Tiếng Việt 32 B105 Sách Tiếng Việt 3 Hạn trả:15-11-2018
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào