Sách Tiếng Việt
34(V)81 H250
Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2018 và các quy định mới dành cho kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp /
Giá tiền 350.000
UDC 34(V)81
Cutter H250
Tác giả CN Nguyễn Đại
Nhan đề Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2018 và các quy định mới dành cho kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp / Nguyễn Đại
Thông tin xuất bản H. : lao động, 2018
Mô tả vật lý 398tr. ; 28cm.
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 3 phần: Phần I: Hướng dẫn thực hiện chuyển đổi mục lục ngân sách cũ sag mục lục ngân sách mới; Phần II: Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục ngân sách nhà nước; Phần III: Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước; Phần IV: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng kinh phí.
Từ khóa tự do Ngân sách
Từ khóa tự do Mục lục ngân sách nhà nước
Từ khóa tự do Ngân sách nhà nước
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10026976-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138688
0021
00455E32A3A-2DD7-4961-815D-3804D6583774
005201810311122
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c350.000
039|y20181031112257|zthuvien3
080 |a34(V)81|bH250
100 |aNguyễn Đại
245 |aHệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2018 và các quy định mới dành cho kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp / |cNguyễn Đại
260 |aH. : |blao động, |c2018
300 |a398tr. ; |c28cm.
520 |aNội dung cuốn sách gồm 3 phần: Phần I: Hướng dẫn thực hiện chuyển đổi mục lục ngân sách cũ sag mục lục ngân sách mới; Phần II: Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục ngân sách nhà nước; Phần III: Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước; Phần IV: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng kinh phí.
653 |aNgân sách
653 |aMục lục ngân sách nhà nước
653 |aNgân sách nhà nước
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10026976-8
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2018/10026977thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10026978 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)81 H250 Sách Tiếng Việt 3
2 10026977 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)81 H250 Sách Tiếng Việt 2
3 10026976 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)81 H250 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào