Sách Tiếng Việt
34(V)5 TR305
Triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 :
UDC 34(V)5
Cutter TR305
Tác giả CN Tạp chí và Dân chủ và pháp luật
Nhan đề Triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 : Số chuyên đề / Tạp chí và Dân chủ và pháp luật
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2018
Mô tả vật lý 200 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Nội dung ấn phẩm này bao gồm các bài viết tập trung nêu và phân tích mục tiêu, những điểm mới về tội phạm và hình phạt trong lĩnh vực quản lý kinh tế, những yêu cầu đặt ra triển khai thi hành trong thực tiễn.
Từ khóa tự do Triển khai thi hành
Từ khóa tự do Hình sự
Từ khóa tự do Luật hình sự
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027144-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138687
0021
0046713F6EE-9E91-4F4E-BCEB-B1FAF6742A8B
005201809101429
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20180910142954|bthuvien3|y20180831151106|zthuvien3
080 |a34(V)5|bTR305
100 |aTạp chí và Dân chủ và pháp luật
245 |aTriển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 : |bSố chuyên đề / |cTạp chí và Dân chủ và pháp luật
260 |aH. : |bTư pháp, |c2018
300 |a200 tr. ; |c24 cm.
520 |aNội dung ấn phẩm này bao gồm các bài viết tập trung nêu và phân tích mục tiêu, những điểm mới về tội phạm và hình phạt trong lĩnh vực quản lý kinh tế, những yêu cầu đặt ra triển khai thi hành trong thực tiễn.
653 |aTriển khai thi hành
653 |aHình sự
653 |aLuật hình sự
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027144-6
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2018/10027144thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027144 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)5 TR305 Sách Tiếng Việt 1
2 10027145 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)5 TR305 Sách Tiếng Việt 2
3 10027146 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)5 TR305 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào