Sách Tiếng Việt
34(V)13 TR305
Triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 /
UDC 34(V)13
Cutter TR305
Tác giả CN Tạp chí dân chủ và pháp luật
Nhan đề Triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 / Tạp chí dân chủ và pháp luật
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2018
Mô tả vật lý 200 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Ấn phẩm gồm những bài viết tập trung phân tích những điểm mới, sửa đổi, bổ sung và những vấn đề cần lưu ý trong quá trình thi hành các quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017
Từ khóa tự do Triển khai thi hành
Từ khóa tự do Nhà nước
Từ khóa tự do Luật bồi thường trách nhiệm
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027147-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138686
0021
0049E1E2AB1-3410-4850-9539-5DC14DC4891A
005201809101428
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20180910142911|bthuvien3|y20180831144049|zthuvien3
080 |a34(V)13|bTR305
100 |aTạp chí dân chủ và pháp luật
245 |aTriển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 / |cTạp chí dân chủ và pháp luật
260 |aH. : |bTư pháp, |c2018
300 |a200 tr. ; |c24 cm.
520 |aẤn phẩm gồm những bài viết tập trung phân tích những điểm mới, sửa đổi, bổ sung và những vấn đề cần lưu ý trong quá trình thi hành các quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017
653 |aTriển khai thi hành
653 |aNhà nước
653 |aLuật bồi thường trách nhiệm
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027147-9
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2018/10027147thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027147 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)13 TR305 Sách Tiếng Việt 1
2 10027148 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)13 TR305 Sách Tiếng Việt 2
3 10027149 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)13 TR305 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào