Sách Tiếng Việt
34(V)01 H305
Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 và thành tựu lập pháp trong nhiệm kỳ quốc hội khóa XIII /
Giá tiền 350.000
UDC 34(V)01
Cutter H305
Tác giả CN Ủy ban thường vụ Quốc hội
Nhan đề Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 và thành tựu lập pháp trong nhiệm kỳ quốc hội khóa XIII / Ủy ban thường vụ Quốc hội
Thông tin xuất bản H. : CTQG, 2016
Mô tả vật lý 575 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Cuốn sách không chỉ giới thiệu những giá trị cốt lõi của Hiến pháp 2013 và việc cụ thể hóa Hiến pháp trong các Luật, pháp lệnh mà còn nêu lên những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện trong thực tiễn triển khai thi hành Hiến pháp.
Từ khóa tự do Hiến pháp
Từ khóa tự do Lập pháp
Từ khóa tự do Quốc hội
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027150-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138684
0021
0048A62C4A7-1065-45DC-A65B-2B1715FDE352
005201809061458
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c350.000
039|a20180906145829|bthuvien3|y20180822153047|zthuvien3
080 |a34(V)01|bH305
100 |aỦy ban thường vụ Quốc hội
245 |aHiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 và thành tựu lập pháp trong nhiệm kỳ quốc hội khóa XIII / |cỦy ban thường vụ Quốc hội
260 |aH. : |bCTQG, |c2016
300 |a575 tr. ; |c27 cm.
520 |aCuốn sách không chỉ giới thiệu những giá trị cốt lõi của Hiến pháp 2013 và việc cụ thể hóa Hiến pháp trong các Luật, pháp lệnh mà còn nêu lên những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện trong thực tiễn triển khai thi hành Hiến pháp.
653 |aHiến pháp
653 |aLập pháp
653 |aQuốc hội
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027150-2
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2018/10027150thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027150 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)01 H305 Sách Tiếng Việt 1
2 10027151 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)01 H305 Sách Tiếng Việt 2
3 10027152 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)01 H305 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào