Sách Tiếng Việt
34(V)13 H561
Hướng dẫn thực hành kế toán hành chính sự nghiệp theo TT 107/2017/TT-BTC /
Giá tiền 350.000
UDC 34(V)13
Cutter H561
Tác giả CN Võ Văn Nhị
Nhan đề Hướng dẫn thực hành kế toán hành chính sự nghiệp theo TT 107/2017/TT-BTC / Võ Văn Nhị
Thông tin xuất bản H. : Tài chính, 2018
Mô tả vật lý 366 tr. ; 27cm.
Tóm tắt Sách do nhà xuất bản Tài Chính xuất bản bao gồm 2 phần: Phần I. Hướng dẫn thực hành kế toán theo các khoản mục của báo cáo tài chính & theo các tài khoản có liên quan (gồm cả sơ đồ kế toán & ví dụ minh họa); Phần II. Giới thiệu hệ thống báo cáo tài chính & báo cáo quyết toán
Từ khóa tự do Kế toán hành chính
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Hướng dẫn thực hành
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10027139-40
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138682
0021
004037B9EE6-6A6F-4193-B65D-E30A2837DE5E
005201809061457
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c350.000
039|a20180906145653|bthuvien3|y20180821161309|zthuvien3
080 |a34(V)13|bH561
100 |aVõ Văn Nhị
245 |aHướng dẫn thực hành kế toán hành chính sự nghiệp theo TT 107/2017/TT-BTC / |cVõ Văn Nhị
260 |aH. : |bTài chính, |c2018
300 |a366 tr. ; |c27cm.
520 |aSách do nhà xuất bản Tài Chính xuất bản bao gồm 2 phần: Phần I. Hướng dẫn thực hành kế toán theo các khoản mục của báo cáo tài chính & theo các tài khoản có liên quan (gồm cả sơ đồ kế toán & ví dụ minh họa); Phần II. Giới thiệu hệ thống báo cáo tài chính & báo cáo quyết toán
653 |aKế toán hành chính
653 |aKế toán
653 |aHướng dẫn thực hành
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10027139-40
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2018/10027139thumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027139 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)13 H561 Sách Tiếng Việt 1
2 10027140 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)13 H561 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào