Sách Tiếng Việt
34(V)42 C120
Cẩm nang soạn thảo ký kết và thực hiện hợp đồng dân sự, kinh tế, lao động với các mẫu hợp đồng thông dụng nhất 2018 /
Giá tiền 495.000
UDC 34(V)42
Cutter C120
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Điệp
Nhan đề Cẩm nang soạn thảo ký kết và thực hiện hợp đồng dân sự, kinh tế, lao động với các mẫu hợp đồng thông dụng nhất 2018 / Nguyễn Ngọc Điệp
Thông tin xuất bản H. : Hồng Đức, 2018
Mô tả vật lý 639 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau: PHẦN I: Những vấn đề cơ bản về soạn thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng; PHẦN II. 161 mẫu hợp đồng thông dụng nhất năm 2018.
Từ khóa tự do Hợp đồng
Từ khóa tự do Soạn thảo
Từ khóa tự do Cẩm nang
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10027135-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138680
0021
004A430D005-0C7D-4CB7-A692-BD2824B46655
005201809061455
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c495.000
039|a20180906145531|bthuvien3|y20180821160252|zthuvien3
080 |a34(V)42|bC120
100 |aNguyễn Ngọc Điệp
245 |aCẩm nang soạn thảo ký kết và thực hiện hợp đồng dân sự, kinh tế, lao động với các mẫu hợp đồng thông dụng nhất 2018 / |cNguyễn Ngọc Điệp
260 |aH. : |bHồng Đức, |c2018
300 |a639 tr. ; |c28 cm.
520 |aNội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau: PHẦN I: Những vấn đề cơ bản về soạn thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng; PHẦN II. 161 mẫu hợp đồng thông dụng nhất năm 2018.
653 |aHợp đồng
653 |aSoạn thảo
653 |aCẩm nang
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10027135-6
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2018/10027135thumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027135 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)42 C120 Sách Tiếng Việt 1
2 10027136 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)42 C120 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào