Sách Tiếng Việt
3KV(060) V115
Văn kiện Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Khóa XII /
Giá tiền 40.000
UDC 3KV(060)
Cutter V115
Tác giả CN Đảng Cộng sản Việt Nam
Nhan đề Văn kiện Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Khóa XII / Đảng Cộng sản Việt Nam
Thông tin xuất bản H. : CTQG, 2017
Mô tả vật lý 256 tr. ; 19 cm.
Tóm tắt Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII đã thảo luận thông qua nhiều nội dung quan trọng: tình hình kinh tế – xã hội và tài chính – ngân sách năm 2018; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; và tiến hành một số công việc quan trọng khác.
Từ khóa tự do Ban chấp hành
Từ khóa tự do Hội nghị
Từ khóa tự do Văn kiện
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027129-31
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138678
0021
00458610E63-F836-405A-81D8-B439A28BA838
005201809061454
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c40.000
039|a20180906145409|bthuvien3|y20180821105130|zthuvien3
080 |a3KV(060)|bV115
100 |aĐảng Cộng sản Việt Nam
245 |aVăn kiện Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Khóa XII / |cĐảng Cộng sản Việt Nam
260 |aH. : |bCTQG, |c2017
300 |a256 tr. ; |c19 cm.
520 |aHội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII đã thảo luận thông qua nhiều nội dung quan trọng: tình hình kinh tế – xã hội và tài chính – ngân sách năm 2018; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; và tiến hành một số công việc quan trọng khác.
653 |aBan chấp hành
653 |aHội nghị
653 |aVăn kiện
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027129-31
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2018/10027129thumbimage.jpg
890|a3|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027129 Giá Sách Tiếng Việt 3KV(060) V115 Sách Tiếng Việt 1
2 10027130 Giá Sách Tiếng Việt 3KV(060) V115 Sách Tiếng Việt 2
3 10027131 Giá Sách Tiếng Việt 3KV(060) V115 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào