Sách Tiếng Việt
34(V)042 L504
Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 2009 sửa đổi, bổ sung năm 2017 /
Giá tiền 36.000
UDC 34(V)042
Cutter L504
Tác giả CN Quốc hội
Nhan đề Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 2009 sửa đổi, bổ sung năm 2017 / Quốc hội
Thông tin xuất bản H. : CTQG, 2017
Mô tả vật lý 270 tr. ; 19 cm.
Tóm tắt Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2009.
Từ khóa tự do Nước ngoài
Từ khóa tự do Văn bản hướng dẫn thi hành
Từ khóa tự do Cơ quan đại diện
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027126-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138677
0021
00430BE4795-30A2-4A5A-8D9D-B504AED71E2A
005201809061453
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c36.000
039|a20180906145328|bthuvien3|y20180821103732|zthuvien3
080 |a34(V)042|bL504
100 |aQuốc hội
245 |aLuật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 2009 sửa đổi, bổ sung năm 2017 / |cQuốc hội
260 |aH. : |bCTQG, |c2017
300 |a270 tr. ; |c19 cm.
520 |aLuật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2009.
653 |aNước ngoài
653 |aVăn bản hướng dẫn thi hành
653 |aCơ quan đại diện
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027126-8
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2018/10027126thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027126 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)042 L504 Sách Tiếng Việt 1
2 10027127 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)042 L504 Sách Tiếng Việt 2
3 10027128 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)042 L504 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào