Sách Tiếng Việt
34(V)8 L504
Luật các tổ chức tín dụng 2010 sửa đổi, bổ sung năm 2017 /
Giá tiền 36.000
UDC 34(V)8
Cutter L504
Tác giả CN Quốc hội
Nhan đề Luật các tổ chức tín dụng 2010 sửa đổi, bổ sung năm 2017 / Quốc hội
Thông tin xuất bản H. : CTQG, 2017
Mô tả vật lý 208 tr. ; 19 cm.
Tóm tắt Luật các tổ chức tín dụng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2017.
Từ khóa tự do Tổ chức tín dụng
Từ khóa tự do Luật các tổ chức tín dụng
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027123-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138676
0021
0043CF6503D-E20A-4995-B823-299D8A44964D
005201809061453
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c36.000
039|a20180906145245|bthuvien3|y20180821092449|zthuvien3
080 |a34(V)8|bL504
100 |aQuốc hội
245 |aLuật các tổ chức tín dụng 2010 sửa đổi, bổ sung năm 2017 / |cQuốc hội
260 |aH. : |bCTQG, |c2017
300 |a208 tr. ; |c19 cm.
520 |aLuật các tổ chức tín dụng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2017.
653 |aTổ chức tín dụng
653 |aLuật các tổ chức tín dụng
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027123-5
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2018/10027123thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027123 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)8 L504 Sách Tiếng Việt 1
2 10027124 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)8 L504 Sách Tiếng Việt 2
3 10027125 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)8 L504 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào