Sách Tiếng Việt
34(V)332 L504
Luật Thủy sản (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2019) /
Giá tiền 28.000
UDC 34(V)332
Cutter L504
Tác giả CN Quốc hội
Nhan đề Luật Thủy sản (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2019) / Quốc hội
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2018
Mô tả vật lý 154 tr. ; 19 cm.
Tóm tắt Luật Thủy sản được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2017.
Từ khóa tự do Thủy sản
Từ khóa tự do Luật thủy sản
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027120-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138675
0021
00488021EE9-21C6-40A1-9978-3BFA7D2C5CFA
005201809061452
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c28.000
039|a20180906145217|bthuvien3|y20180821092137|zthuvien3
080 |a34(V)332|bL504
100 |aQuốc hội
245 |aLuật Thủy sản (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2019) / |cQuốc hội
260 |aH. : |bTư pháp, |c2018
300 |a154 tr. ; |c19 cm.
520 |aLuật Thủy sản được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2017.
653 |aThủy sản
653 |aLuật thủy sản
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027120-2
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2018/10027120thumbimage.jpg
890|a3|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027120 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)332 L504 Sách Tiếng Việt 1
2 10027121 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)332 L504 Sách Tiếng Việt 2
3 10027122 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)332 L504 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào