Sách Tiếng Việt
34(V)31 L504
Luật Lâm nghiệp (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2019) /
Giá tiền 25.000
UDC 34(V)31
Cutter L504
Tác giả CN Quốc hội
Nhan đề Luật Lâm nghiệp (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2019) / Quốc hội
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2018
Mô tả vật lý 134 tr. ; 19 cm.
Tóm tắt Luật Lâm nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2017.
Từ khóa tự do Luật lâm nghiệp
Từ khóa tự do Lâm nghiệp
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027117-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138674
0021
0047452B66C-4D8C-4739-97ED-25C7B0C07A78
005201809061414
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c25.000
039|a20180906141423|bthuvien3|y20180821091104|zthuvien3
080 |a34(V)31|bL504
100 |aQuốc hội
245 |aLuật Lâm nghiệp (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2019) / |cQuốc hội
260 |aH. : |bTư pháp, |c2018
300 |a134 tr. ; |c19 cm.
520 |aLuật Lâm nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2017.
653 |aLuật lâm nghiệp
653 |aLâm nghiệp
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027117-9
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2018/10027117thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027117 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)31 L504 Sách Tiếng Việt 1
2 10027118 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)31 L504 Sách Tiếng Việt 2
3 10027119 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)31 L504 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào