Sách Tiếng Việt
34(V) L504
Luật Quy hoạch (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2019) /
Giá tiền 20.000
UDC 34(V)
Cutter L504
Tác giả CN Quốc hội
Nhan đề Luật Quy hoạch (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2019) / Quốc hội
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2018
Mô tả vật lý 99 tr. ; 19 cm.
Tóm tắt Luật Quy hoạch được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2017.
Từ khóa tự do Luật quy hoạch
Từ khóa tự do Quy hoạch
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027114-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138673
0021
004921292CB-B242-4672-A6B8-FFABCA6B1C8F
005201809061414
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c20.000
039|a20180906141349|bthuvien3|y20180821090452|zthuvien3
080 |a34(V)|bL504
100 |aQuốc hội
245 |aLuật Quy hoạch (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2019) / |cQuốc hội
260 |aH. : |bTư pháp, |c2018
300 |a99 tr. ; |c19 cm.
520 |aLuật Quy hoạch được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2017.
653 |aLuật quy hoạch
653 |aQuy hoạch
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027114-6
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2018/10027114thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027114 Giá Sách Tiếng Việt 34(V) L504 Sách Tiếng Việt 1
2 10027115 Giá Sách Tiếng Việt 34(V) L504 Sách Tiếng Việt 2
3 10027116 Giá Sách Tiếng Việt 34(V) L504 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào