Sách Tiếng Việt
34(V) L504
Luật Quản lý nợ công (có hiệu lực thi hành từ 01/7/2018) /
Giá tiền 16.000
UDC 34(V)
Cutter L504
Tác giả CN Quốc hội
Nhan đề Luật Quản lý nợ công (có hiệu lực thi hành từ 01/7/2018) / Quốc hội
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2018
Mô tả vật lý 78 tr. ; 19 cm.
Tóm tắt Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2017.
Từ khóa tự do Luật quản lý nợ công
Từ khóa tự do Quản lý nợ công
Từ khóa tự do Nợ công
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027111-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138672
0021
00490BEAE60-EB76-4646-9DAC-1D5D86D22A27
005201809061413
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c16.000
039|a20180906141321|bthuvien3|y20180821085844|zthuvien3
080 |a34(V)|bL504
100 |aQuốc hội
245 |aLuật Quản lý nợ công (có hiệu lực thi hành từ 01/7/2018) / |cQuốc hội
260 |aH. : |bTư pháp, |c2018
300 |a78 tr. ; |c19 cm.
520 |aLuật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2017.
653 |aLuật quản lý nợ công
653 |aQuản lý nợ công
653 |aNợ công
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027111-3
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2018/10027111thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027111 Giá Sách Tiếng Việt 34(V) L504 Sách Tiếng Việt 1
2 10027112 Giá Sách Tiếng Việt 34(V) L504 Sách Tiếng Việt 2
3 10027113 Giá Sách Tiếng Việt 34(V) L504 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào