Sách Tiếng Việt
3KV3 V121
Vấn đề xây dựng, chỉnh đốn đảng trong văn kiện đại hội XII /
Giá tiền 47.000
UDC 3KV3
Cutter V121
Tác giả CN Bộ quốc phòng
Nhan đề Vấn đề xây dựng, chỉnh đốn đảng trong văn kiện đại hội XII / Bộ quốc phòng
Thông tin xuất bản H. : CTQG, 2016
Mô tả vật lý 286 tr. ; 19 cm.
Tóm tắt Nội dung cuốn sách tập trung làm rõ hai vấn đề lớn: Nội dung cơ bản về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; định hướng quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong tình hình mới. Đây là một tư liệu quý giá có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn đối với mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng vững mạnh, xây dựng một xã hội “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Từ khóa tự do Đại hội XII
Từ khóa tự do Đảng
Từ khóa tự do Văn kiện
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027108-10
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138671
0021
0044AEDFEE7-EC6D-441B-AD86-58D17D29FB29
005201809061132
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c47.000
039|a20180906113222|bthuvien3|y20180820164919|zthuvien3
080 |a3KV3|bV121
100 |aBộ quốc phòng
245 |aVấn đề xây dựng, chỉnh đốn đảng trong văn kiện đại hội XII / |cBộ quốc phòng
260 |aH. : |bCTQG, |c2016
300 |a286 tr. ; |c19 cm.
520 |aNội dung cuốn sách tập trung làm rõ hai vấn đề lớn: Nội dung cơ bản về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; định hướng quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong tình hình mới. Đây là một tư liệu quý giá có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn đối với mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng vững mạnh, xây dựng một xã hội “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
653 |aĐại hội XII
653 |aĐảng
653 |aVăn kiện
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027108-10
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2018/10027108thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027108 Giá Sách Tiếng Việt 3KV3 V121 Sách Tiếng Việt 1
2 10027109 Giá Sách Tiếng Việt 3KV3 V121 Sách Tiếng Việt 2
3 10027110 Giá Sách Tiếng Việt 3KV3 V121 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào