Sách Tiếng Việt
32(V) NH556
Những nội dung cơ bản và mới trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương khóa XII /
Giá tiền 20.000
UDC 32(V)
Cutter NH556
Tác giả CN Nguyễn Viết Thông
Nhan đề Những nội dung cơ bản và mới trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương khóa XII / Nguyễn Viết Thông
Thông tin xuất bản H. : CTQG, 2017
Mô tả vật lý 76 tr. ; 19 cm.
Tóm tắt Nội dung cuốn sách tập hợp các văn kiện: Nghị quyết một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn,… Nhằm giúp bạn đọc năm bắt nhanh và dễ ghi nhớ những nội dung chủ yếu, cơ bản cảu các Nghị quyết Trung ương 6 kháo XII, phục vụ việc học tập và vận dụng vào thực tiễn đời sống, công tác của cá nhân.
Từ khóa tự do Hội nghị trung ương 6
Từ khóa tự do Đảng Cộng sản Việt Nam
Từ khóa tự do Nghị quyết
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027102-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138670
0021
00487C24A95-5A51-4519-B22B-5875F8866555
005201809061132
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c20.000
039|a20180906113155|bthuvien3|y20180820164538|zthuvien3
080 |a32(V)|bNH556
100 |aNguyễn Viết Thông
245 |aNhững nội dung cơ bản và mới trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương khóa XII / |cNguyễn Viết Thông
260 |aH. : |bCTQG, |c2017
300 |a76 tr. ; |c19 cm.
520 |aNội dung cuốn sách tập hợp các văn kiện: Nghị quyết một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn,… Nhằm giúp bạn đọc năm bắt nhanh và dễ ghi nhớ những nội dung chủ yếu, cơ bản cảu các Nghị quyết Trung ương 6 kháo XII, phục vụ việc học tập và vận dụng vào thực tiễn đời sống, công tác của cá nhân.
653 |aHội nghị trung ương 6
653 |aĐảng Cộng sản Việt Nam
653 |aNghị quyết
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027102-4
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2018/10027102thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027102 Giá Sách Tiếng Việt 32(V) NH556 Sách Tiếng Việt 1
2 10027103 Giá Sách Tiếng Việt 32(V) NH556 Sách Tiếng Việt 2
3 10027104 Giá Sách Tiếng Việt 32(V) NH556 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào