Sách Tiếng Việt
320 B105
Bàn về tinh thần pháp luật /
Giá tiền 175.000
UDC 320
Cutter B105
Tác giả CN Moutesquie
Nhan đề Bàn về tinh thần pháp luật / Moutesquie
Thông tin xuất bản H. : Thế giới, 2018
Mô tả vật lý 434 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Bàn về tinh thần pháp luật là tuyệt tác triết học của Montesquieu, là một trong những tác phẩm vĩ đại trong lịch sử triết học chính trị và trong lịch sử luật học. Mục đích cuốn sách, như chính tác giả đã nêu, là: Trình bày những nguyên nhân quyết định nền pháp lý cho mỗi quốc gia; trình bày sự phù hợp cần thiết giữa luật lệ và chế độ cai trị của một nước; trình bày những quan hệ giữa các luật lệ với nhau. Ông đã phải mất gần 20 năm cho tác phẩm này.
Từ khóa tự do Tinh thần
Từ khóa tự do Tinh thần pháp luật
Từ khóa tự do Pháp luật
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027096-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138669
0021
004CE2D2EF0-9E07-47CF-95AD-2A9FFB06660A
005201809061131
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c175.000
039|a20180906113128|bthuvien3|y20180820161404|zthuvien3
080 |a320|bB105
100 |aMoutesquie
245 |aBàn về tinh thần pháp luật / |cMoutesquie
260 |aH. : |bThế giới, |c2018
300 |a434 tr. ; |c21 cm.
520 |aBàn về tinh thần pháp luật là tuyệt tác triết học của Montesquieu, là một trong những tác phẩm vĩ đại trong lịch sử triết học chính trị và trong lịch sử luật học. Mục đích cuốn sách, như chính tác giả đã nêu, là: Trình bày những nguyên nhân quyết định nền pháp lý cho mỗi quốc gia; trình bày sự phù hợp cần thiết giữa luật lệ và chế độ cai trị của một nước; trình bày những quan hệ giữa các luật lệ với nhau. Ông đã phải mất gần 20 năm cho tác phẩm này.
653 |aTinh thần
653 |aTinh thần pháp luật
653 |aPháp luật
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027096-8
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2018/10027096thumbimage.jpg
890|a3|b4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027096 Giá Sách Tiếng Việt 320 B105 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:15-11-2018
2 10027097 Giá Sách Tiếng Việt 320 B105 Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:14-04-2020
3 10027098 Giá Sách Tiếng Việt 320 B105 Sách Tiếng Việt 3 Hạn trả:04-12-2018
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào