Sách Tiếng Việt
34(V)21 L504
Luật Doanh nghiệp hiện hành (2014) Song ngữ Anh – Việt
Giá tiền 144.000
UDC 34(V)21
Cutter L504
Nhan đề Luật Doanh nghiệp hiện hành (2014) Song ngữ Anh – Việt
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia, 2017
Mô tả vật lý 568 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Luật doanh nghiệp
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027090-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138667
0021
00484E955A3-82E9-43FB-BF52-79997D92EDAB
005201809060950
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c144.000
039|a20180906095043|bthuvien3|y20180820110310|zthuvien3
080 |a34(V)21|bL504
245 |aLuật Doanh nghiệp hiện hành (2014) Song ngữ Anh – Việt
260 |aH. : |bChính trị quốc gia, |c2017
300 |a568 tr. ; |c21 cm.
520 |aLuật Doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
653 |aDoanh nghiệp
653 |aLuật doanh nghiệp
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027090-2
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2018/10027090thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027090 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)21 L504 Sách Tiếng Việt 1
2 10027091 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)21 L504 Sách Tiếng Việt 2
3 10027092 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)21 L504 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào