Sách Tiếng Việt
34(V)5 B312
Bình luận chuyên sâu phần chung -Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất ( áp dụng từ năm 2018) /
Giá tiền 375.000
UDC 34(V)5
Cutter B312
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Điệp
Nhan đề Bình luận chuyên sâu phần chung -Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất ( áp dụng từ năm 2018) / Nguyễn Ngọc Điệp
Thông tin xuất bản H. : Thế giới, 2018
Mô tả vật lý 431tr. ; 29cm.
Tóm tắt Cuốn sách được biên soạn với phương pháp mới mang tính chuyên sâu, có sự kiến giải và so sánh với Bộ Luật Hình sự 1999, cùng với việc sử dụng hệ thống thuật ngữ và các số liệu thống kê khá chi tiết, giúp bạn đọc có thể hiểu nhanh và chính xác hơn các điều luật của Bộ luật Hình sự 2015.
Thuật ngữ chủ đề Hình sự
Từ khóa tự do Văn bản hướng dẫn
Từ khóa tự do Bộ luật hình sự
Từ khóa tự do Bình luận
Từ khóa tự do Phần chung
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10026949-51
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138627
0021
004C7311FEC-6441-4170-9C72-4D4B28A3FE08
005201809041418
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c375.000
039|a20180904141800|bthuvien3|y20180809144759|zthuvien3
080 |a34(V)5|bB312
100 |aNguyễn Ngọc Điệp
245 |aBình luận chuyên sâu phần chung -Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất ( áp dụng từ năm 2018) / |cNguyễn Ngọc Điệp
260 |aH. : |bThế giới, |c2018
300 |a431tr. ; |c29cm.
520 |aCuốn sách được biên soạn với phương pháp mới mang tính chuyên sâu, có sự kiến giải và so sánh với Bộ Luật Hình sự 1999, cùng với việc sử dụng hệ thống thuật ngữ và các số liệu thống kê khá chi tiết, giúp bạn đọc có thể hiểu nhanh và chính xác hơn các điều luật của Bộ luật Hình sự 2015.
650 |aHình sự
653 |aVăn bản hướng dẫn
653 |aBộ luật hình sự
653 |aBình luận
653|aPhần chung
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10026949-51
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2018/10026949thumbimage.jpg
890|a3|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10026949 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)5 B312 Sách Tiếng Việt 1
2 10026950 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)5 B312 Sách Tiếng Việt 2
3 10026951 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)5 B312 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào