Sách Tiếng Việt
Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá tác động của chính sách /
Tác giả CN Bộ Tư pháp
Nhan đề Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá tác động của chính sách / Bộ Tư pháp
Thông tin xuất bản H., 2018
Mô tả vật lý 135 tr. ; cm.
Tóm tắt Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ về đánh giá tác động của chính sách (ĐGTĐCS) được xây dựng với mục tiêu hướng dẫn phương pháp thực hiện nội dung ĐGTĐCS theo các quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (Luật BHVBQPPL 2015) và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Nghị định 34/2016).
Từ khóa tự do Đánh giá tác động
Từ khóa tự do Chính sách
Từ khóa tự do Hướng dẫn nghiệp vụ
Mã xếp giá Thư Viện Bộ Tư Pháp
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138573
0021
0047843BA97-08E6-44DB-B5C8-627918EB49E7
005201803201040
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20180320104243|bthuvien3|y20180320104041|zthuvien3
100 |aBộ Tư pháp
245 |aTài liệu hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá tác động của chính sách / |cBộ Tư pháp
260 |aH., |c2018
300 |a135 tr. ; |ccm.
520 |aTài liệu hướng dẫn nghiệp vụ về đánh giá tác động của chính sách (ĐGTĐCS) được xây dựng với mục tiêu hướng dẫn phương pháp thực hiện nội dung ĐGTĐCS theo các quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (Luật BHVBQPPL 2015) và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Nghị định 34/2016).
653 |aĐánh giá tác động
653 |aChính sách
653 |aHướng dẫn nghiệp vụ
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2018/tv37_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào