Sách Tiếng Việt
34(V)5 B312
Bình luận Bộ Luật hình sự năm 2015 :
Giá tiền 150.000
UDC 34(V)5
Cutter B312
Tác giả CN Đinh Văn Quế
Nhan đề Bình luận Bộ Luật hình sự năm 2015 : Phần thứ nhất - những quy định chung( Bộ luật chuyên sâu) / Đinh Văn Quế
Thông tin xuất bản H. : Thông tin và truyền thông, 2017
Mô tả vật lý 427tr ; 21cm
Tóm tắt Những quy định chung của Bộ Luật hình sự năm 2015. Gồm những điều khoản cơ bản: hiệu lực của luật Hình sự; tội phạm; thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự; hình phạt khi vi phạm; các biện pháp tư pháp đối với người phạm tội; quyết định hình phạt; thời hiệu thi hành bản án, giảm thời hạn chấp hành; xóa án tích; quy định của người dưới 18 và quy định với pháp nhân thương mại.
Từ khóa tự do hình sự
Từ khóa tự do bộ luật hình sự
Từ khóa tự do bình luận
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10026687-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138521
0021
004C86F58CB-C431-405C-A4C5-853D7324A06A
005201803211634
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c150.000
039|a20180321163735|bthuvien3|c20180314095943|dthuvien2|y20180314095247|zthuvien2
080 |a34(V)5|bB312
100 |aĐinh Văn Quế
245 |aBình luận Bộ Luật hình sự năm 2015 : |bPhần thứ nhất - những quy định chung( Bộ luật chuyên sâu) / |cĐinh Văn Quế
260 |aH. : |bThông tin và truyền thông, |c2017
300 |a427tr ; |c21cm
520 |aNhững quy định chung của Bộ Luật hình sự năm 2015. Gồm những điều khoản cơ bản: hiệu lực của luật Hình sự; tội phạm; thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự; hình phạt khi vi phạm; các biện pháp tư pháp đối với người phạm tội; quyết định hình phạt; thời hiệu thi hành bản án, giảm thời hạn chấp hành; xóa án tích; quy định của người dưới 18 và quy định với pháp nhân thương mại.
653 |ahình sự
653 |abộ luật hình sự
653 |abình luận
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10026687-9
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2018/10026689thumbimage.jpg
890|a3|b5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10026687 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)5 B312 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:26-05-2018
2 10026688 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)5 B312 Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:20-10-2018
3 10026689 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)5 B312 Sách Tiếng Việt 3 Hạn trả:29-09-2018
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào