Sách Tiếng Việt
34(V)5 B312
Bình luận khoa học Phần các tội phạm bộ luật hình sự năm 2015; được sửa đổi, bổ sung năm 2017 /
Giá tiền 525000
UDC 34(V)5
Cutter B312
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Điệp
Nhan đề Bình luận khoa học Phần các tội phạm bộ luật hình sự năm 2015; được sửa đổi, bổ sung năm 2017 / Nguyễn Ngọc Điệp
Thông tin xuất bản TP.HCM : Thế giới, 2017
Mô tả vật lý tr.703 ; cm.28
Tóm tắt Giải thích và dẫn giải các nội dung quy định của Bộ luật; chỉ dẫn để tra cứu điều luật tương ứng của luật hình sự năm 1999
Từ khóa tự do tội phạm
Từ khóa tự do bộ luật hình sự
Từ khóa tự do bình luận khoa học
Từ khóa tự do sửa đổi
Từ khóa tự do bổ sung
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10026705-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138465
0021
004D37DBC13-BD12-4A54-8DEF-6E878A552909
005201803191621
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c525000
039|a20180319162419|bthuvien3|c20180314101354|dthuvien3|y20180308094435|zthuvien2
080 |a34(V)5|bB312
100 |aNguyễn Ngọc Điệp
245 |aBình luận khoa học Phần các tội phạm bộ luật hình sự năm 2015; được sửa đổi, bổ sung năm 2017 / |cNguyễn Ngọc Điệp
260 |aTP.HCM : |bThế giới, |c2017
300 |atr.703 ; |ccm.28
520 |aGiải thích và dẫn giải các nội dung quy định của Bộ luật; chỉ dẫn để tra cứu điều luật tương ứng của luật hình sự năm 1999
653 |atội phạm
653 |abộ luật hình sự
653 |abình luận khoa học
653|asửa đổi
653|abổ sung
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10026705-7
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2018/10026707thumbimage.jpg
890|a3|b6
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10026706 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)5 B312 Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:12-12-2018
2 10026707 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)5 B312 Sách Tiếng Việt 3 Hạn trả:18-05-2018
3 10026705 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)5 B312 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:29-09-2018
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào