Sách Tiếng ViệtĐề tài
Xây dựng bộ hồ sơ tình huống mẫu đào tạo cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn :
Tác giả CN Hoàng Ngọc Thỉnh
Nhan đề Xây dựng bộ hồ sơ tình huống mẫu đào tạo cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn : Báo cáo kết quả đề án nghiên cứu khoa học cấp Bộ / Hoàng Ngọc Thỉnh
Mô tả vật lý 606 tr. ; 29 cm.
Tóm tắt Đề án tập trung nghiên cứu các quy định của pháp luật quy định và hướng dẫn quy trỉnh tác nghiệp của công chức Tư pháp - Hộ tịch ở các lĩnh vực thuộc nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng của công chức Tư pháp - Hộ tịch ở các lĩnh vực thuộc nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng của công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã.
Từ khóa tự do Tư pháp xã
Từ khóa tự do Bộ hồ sơ tình huống
Từ khóa tự do Đào tạo cán bộ
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt339thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138441
0024
004FF5447AC-2C84-4C31-B52A-B56B145186DD
005201803191136
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|a20180319113931|bthuvien3|c20180201144518|dthuvien3|y20171116111925|zthuvien3
100 |aHoàng Ngọc Thỉnh
245 |aXây dựng bộ hồ sơ tình huống mẫu đào tạo cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn : |bBáo cáo kết quả đề án nghiên cứu khoa học cấp Bộ / |cHoàng Ngọc Thỉnh
300 |a606 tr. ; |c29 cm.
520 |aĐề án tập trung nghiên cứu các quy định của pháp luật quy định và hướng dẫn quy trỉnh tác nghiệp của công chức Tư pháp - Hộ tịch ở các lĩnh vực thuộc nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng của công chức Tư pháp - Hộ tịch ở các lĩnh vực thuộc nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng của công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã.
653 |aTư pháp xã
653 |aBộ hồ sơ tình huống
653 |aĐào tạo cán bộ
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt339thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào