Sách Tiếng ViệtĐề tài
Thể chế hòa giải ở Việt Nam - Những vấn đề lịch sử và đương đại :
Tác giả CN Nguyễn Tất Viễn
Nhan đề Thể chế hòa giải ở Việt Nam - Những vấn đề lịch sử và đương đại : Báo cáo tổng hợp Kết quả nghiên cứu đề tài khoa học độc lập cấp nhà nước / Nguyễn Tất Viễn
Mô tả vật lý 182 tr. ; 29 cm.
Tóm tắt Đề tài tập trung nghiên cứu về hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thông thường trong đời sống xã hội, không đi vào nghiên cứu hòa giải ở phạm vi quan hệ dân tộc, tôn giáo, quan hệ giữa các quốc gia và các quan hệ quốc tế.
Từ khóa tự do Thể chế hòa giải
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Những vấn đề lịch sử
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt334thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138436
0024
004E27043AD-3ED1-4081-B832-CABC9B954763
005201803191121
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|a20180319112423|bthuvien3|c20180201144639|dthuvien3|y20171114162201|zthuvien3
100 |aNguyễn Tất Viễn
245 |aThể chế hòa giải ở Việt Nam - Những vấn đề lịch sử và đương đại : |bBáo cáo tổng hợp Kết quả nghiên cứu đề tài khoa học độc lập cấp nhà nước / |cNguyễn Tất Viễn
300 |a182 tr. ; |c29 cm.
520 |aĐề tài tập trung nghiên cứu về hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thông thường trong đời sống xã hội, không đi vào nghiên cứu hòa giải ở phạm vi quan hệ dân tộc, tôn giáo, quan hệ giữa các quốc gia và các quan hệ quốc tế.
653 |aThể chế hòa giải
653 |aViệt Nam
653 |aNhững vấn đề lịch sử
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt334thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào