Sách Tiếng ViệtĐề tài
Những điểm mới cơ bản của Bộ Luật Dân sự sửa đổi và việc hoàn thiện một số chế định của pháp luật dân sự :
Tác giả CN Lê Thị Hoàng Thanh
Nhan đề Những điểm mới cơ bản của Bộ Luật Dân sự sửa đổi và việc hoàn thiện một số chế định của pháp luật dân sự : Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở / Lê Thị Hoàng Thanh
Mô tả vật lý 336 tr. ; 29 cm.
Tóm tắt Đề tài gồm 3 chương: Chương 1: Một số vấn đề chung về Bộ luật Dân sự; Chương 2: Nội dung điểm mới cơ bản của Bộ luật Dân sự; Chương 3 Một số vấn đề đặt ra đối với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật
Từ khóa tự do Luật dân sự
Từ khóa tự do Những điểm mới cơ bản
Từ khóa tự do Chế định
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt332thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138434
0024
004D3BAAABE-2EE9-4167-8455-D4DEF9E5F18F
005201803191116
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|a20180319111903|bthuvien3|c20180201144100|dthuvien3|y20171113170552|zthuvien3
100 |aLê Thị Hoàng Thanh
245 |aNhững điểm mới cơ bản của Bộ Luật Dân sự sửa đổi và việc hoàn thiện một số chế định của pháp luật dân sự : |bBáo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở / |cLê Thị Hoàng Thanh
300 |a336 tr. ; |c29 cm.
520 |aĐề tài gồm 3 chương: Chương 1: Một số vấn đề chung về Bộ luật Dân sự; Chương 2: Nội dung điểm mới cơ bản của Bộ luật Dân sự; Chương 3 Một số vấn đề đặt ra đối với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật
653 |aLuật dân sự
653 |aNhững điểm mới cơ bản
653 |aChế định
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt332thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào