Sách Tiếng Việt
34(V)4 L504
Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam. Bản án và bình luận bản án.
Giá tiền 125.000đ
UDC 34(V)4
Cutter L504
Tác giả CN Đỗ Văn Đại
Nhan đề Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam. Bản án và bình luận bản án. Đỗ Văn ĐạiTập 2 /
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 3, có cập nhập Bộ Luật dân sự 2015
Thông tin xuất bản H. : Hồng Đức, 2016
Mô tả vật lý 741 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Sách luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam bản án và bình luận bản án của PGS.TS Đỗ Văn Đại gồm 2 cuốn/bộ nội dung được sửa đổi cập nhật theo Bộ luật Dân sự 2015. Tác giả bình luận, đối chiếu với văn bản quy phạm pháp luật, quan điểm của các học giả cũng như kinh nghiệm nước ngoài về những vấn đề cơ bản của pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Khi bình luận, chúng tôi còn sử dụng, trích dẫn nhiều bản án khác để làm sáng tỏ một số vấn đề pháp lý liên quan đến bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
Từ khóa tự do Bản án
Từ khóa tự do Luật bồi thường
Từ khóa tự do Thiệt hại ngoài hợp đồng
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Bình luận bản án
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10026465-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138403
0021
0049260D8B1-2791-4DD1-8592-6A7123CE10FE
005201711281626
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c125.000đ
039|a20171128162658|bthuvien3|y20171024092703|zthuvien3
080 |a34(V)4|bL504
100 |aĐỗ Văn Đại
245 |aLuật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam. Bản án và bình luận bản án. |nTập 2 / |cĐỗ Văn Đại
250 |aTái bản lần thứ 3, có cập nhập Bộ Luật dân sự 2015
260 |aH. : |bHồng Đức, |c2016
300 |a741 tr. ; |c21 cm.
520 |aSách luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam bản án và bình luận bản án của PGS.TS Đỗ Văn Đại gồm 2 cuốn/bộ nội dung được sửa đổi cập nhật theo Bộ luật Dân sự 2015. Tác giả bình luận, đối chiếu với văn bản quy phạm pháp luật, quan điểm của các học giả cũng như kinh nghiệm nước ngoài về những vấn đề cơ bản của pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Khi bình luận, chúng tôi còn sử dụng, trích dẫn nhiều bản án khác để làm sáng tỏ một số vấn đề pháp lý liên quan đến bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
653 |aBản án
653 |aLuật bồi thường
653 |aThiệt hại ngoài hợp đồng
653|aViệt Nam
653|aBình luận bản án
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10026465-7
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2017/10026462thumbimage.jpg
890|a3|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10026465 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)4 L504 Sách Tiếng Việt 1
2 10026466 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)4 L504 Sách Tiếng Việt 2
3 10026467 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)4 L504 Sách Tiếng Việt 3 Hạn trả:15-11-2018
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào