Sách Tiếng Việt
1D(075) GI108
Giáo trình triết học /
Giá tiền 45.000đ
UDC 1D(075)
Cutter GI108
Tác giả CN Bộ giáo dục và đào tạo
Nhan đề Giáo trình triết học / Dùng cho khối không chuyên ngành triết học trình độ đào tạo ThS, TS các ngành Khoa học tự nhiên, công nghệBộ giáo dục và đào tạo :
Thông tin xuất bản H. : CTQG, 2016
Mô tả vật lý 227 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Nội dung Giáo Trình Triết Học được biên soạn theo hướng cập nhật kiến thức mới, phát huy tính tích cực, chủ động và liên hệ với thực tiễn. Sách gồm 4 chương: Chương 1: Khái luận về triết học; Chương 2: Triết học Mác - Lênin; Chương 3: Mối quan hệ giữa triết học và các khoa học; Chương 4: Vai trò của khoa học - công nghệ trong sự phát triển xã hội.
Từ khóa tự do Giáo trình triết học
Từ khóa tự do Triết học
Từ khóa tự do Giáo trình
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10026501-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138391
0021
004217BEAD8-AC70-4158-BEB0-BDEE34FA06F1
005201711281610
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c45.000đ
039|a20171128161101|bthuvien3|c20171023103345|dthuvien3|y20171023102957|zthuvien3
080 |a1D(075)|bGI108
100 |aBộ giáo dục và đào tạo
245 |aGiáo trình triết học / |cBộ giáo dục và đào tạo : |bDùng cho khối không chuyên ngành triết học trình độ đào tạo ThS, TS các ngành Khoa học tự nhiên, công nghệ
260 |aH. : |bCTQG, |c2016
300 |a227 tr. ; |c21 cm.
520 |aNội dung Giáo Trình Triết Học được biên soạn theo hướng cập nhật kiến thức mới, phát huy tính tích cực, chủ động và liên hệ với thực tiễn. Sách gồm 4 chương: Chương 1: Khái luận về triết học; Chương 2: Triết học Mác - Lênin; Chương 3: Mối quan hệ giữa triết học và các khoa học; Chương 4: Vai trò của khoa học - công nghệ trong sự phát triển xã hội.
653 |aGiáo trình triết học
653 |aTriết học
653 |aGiáo trình
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10026501-3
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2017/10026501thumbimage.jpg
890|a3|b4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10026501 Giá Sách Tiếng Việt 1D(075) GI108 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:18-05-2018
2 10026502 Giá Sách Tiếng Việt 1D(075) GI108 Sách Tiếng Việt 2
3 10026503 Giá Sách Tiếng Việt 1D(075) GI108 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào