Sách Tiếng Việt
34(V)64 GI108
Giáo trình Luật tố tụng dân sự Việt Nam /
UDC 34(V)64
Cutter GI108
Tác giả CN Học viện tư pháp
Nhan đề Giáo trình Luật tố tụng dân sự Việt Nam / Học viện tư pháp
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2014
Mô tả vật lý 543tr. ; 27cm.
Tóm tắt Giáo trình gồm 18 chương, bao gồm: Tổng quan về Luật Tố tụng dân sự Việt Nam; Các nguyên tắc cơ bản; Quan hệ pháp luật Tố tụng dân sự; Thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự của Tòa án; Chứng cứ và chứng minh trong Tố tụng dân sự; Các biện pháp khẩn cấp tạm thời; Thời hạn, thời hiệu trong Tố tụng dân sự;...
Thuật ngữ chủ đề Tố tụng dân sự
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Luật tố tụng dân sự
Từ khóa tự do Tố tụng dân sự
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10026387
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138279
0021
00432D71663-6BCD-4615-956C-DF02D61D9B02
005201705041113
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20170504111141|zthuvien3
080 |a34(V)64|bGI108
100 |aHọc viện tư pháp
245 |aGiáo trình Luật tố tụng dân sự Việt Nam / |cHọc viện tư pháp
260 |aH. : |bTư pháp, |c2014
300 |a543tr. ; |c27cm.
520 |aGiáo trình gồm 18 chương, bao gồm: Tổng quan về Luật Tố tụng dân sự Việt Nam; Các nguyên tắc cơ bản; Quan hệ pháp luật Tố tụng dân sự; Thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự của Tòa án; Chứng cứ và chứng minh trong Tố tụng dân sự; Các biện pháp khẩn cấp tạm thời; Thời hạn, thời hiệu trong Tố tụng dân sự;...
650 |aTố tụng dân sự
653 |aGiáo trình
653 |aLuật tố tụng dân sự
653 |aTố tụng dân sự
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10026387
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2017/10026387thumbimage.jpg
890|a1|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10026387 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)64 GI108 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào