Sách Tiếng Việt
34(V)050 M451
1000 năm Thăng Long - Hà Nội vơi những sự kiện chính trị - pháp lý trọng đại của đất nước :
UDC 34(V)050
Cutter M451
Tác giả CN Bộ Tư pháp - Viện khoa học pháp lý
Nhan đề 1000 năm Thăng Long - Hà Nội vơi những sự kiện chính trị - pháp lý trọng đại của đất nước : Kỷ yếu hội thảo khoa học / Bộ Tư pháp - Viện khoa học pháp lý
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2010
Mô tả vật lý 295 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Cuốn sách gồm các bài tham luận của các tác giả tại Hội thảo "1000 năm Thăng Long - Hà Nội vơi những sự kiện chính trị - pháp lý trọng đại của đất nước". Các bài tham luận được các tác giả chuẩn bị công phu, có giá trị cao về mặt lý luận và thực tiễn, làm sâu sắc hơn các chuyên đề, thể hiện tấm lòng trân trọng và tâm huyết đối vói những giá trị và bài học về trị quốc, an dân, những tư tưởng nển tảng cho các chính sách chính trị - pháp lý của ông cha ta để lại.
Thuật ngữ chủ đề Thăng Long - Hà Nội
Từ khóa tự do Hà Nội
Từ khóa tự do Thăng Long
Từ khóa tự do Chính trị
Từ khóa tự do Pháp lý
Từ khóa tự do 1000 năm
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10026333
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138278
0021
0040DB116AA-F649-494B-A002-61B51C9C0EC1
005201704281113
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20170428111107|bthuvien3|y20170428105527|zthuvien3
080 |a34(V)050|bM451
100 |aBộ Tư pháp - Viện khoa học pháp lý
245 |a1000 năm Thăng Long - Hà Nội vơi những sự kiện chính trị - pháp lý trọng đại của đất nước : |bKỷ yếu hội thảo khoa học / |cBộ Tư pháp - Viện khoa học pháp lý
260 |aH. : |bTư pháp, |c2010
300 |a295 tr. ; |c24 cm.
520 |aCuốn sách gồm các bài tham luận của các tác giả tại Hội thảo "1000 năm Thăng Long - Hà Nội vơi những sự kiện chính trị - pháp lý trọng đại của đất nước". Các bài tham luận được các tác giả chuẩn bị công phu, có giá trị cao về mặt lý luận và thực tiễn, làm sâu sắc hơn các chuyên đề, thể hiện tấm lòng trân trọng và tâm huyết đối vói những giá trị và bài học về trị quốc, an dân, những tư tưởng nển tảng cho các chính sách chính trị - pháp lý của ông cha ta để lại.
650 |aThăng Long - Hà Nội
653 |aHà Nội
653 |aThăng Long
653 |aChính trị
653|aPháp lý
653|a1000 năm
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10026333
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2017/10026333thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10026333 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)050 M451 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào