Sách Tiếng Việt
34(V)33 H248
Hỏi-đáp pháp luật về bảo vệ môi trường /
UDC 34(V)33
Cutter H248
Tác giả CN Nguyễn Văn Cương
Nhan đề Hỏi-đáp pháp luật về bảo vệ môi trường / Nguyễn Văn Cương
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2016
Mô tả vật lý 498tr. ; 21cm.
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm các câu hỏi và câu trả lời có nội dung ngắn gọn,súc tích,dễ hiểu,thể hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường.
Từ khóa tự do Hỏi-đáp
Từ khóa tự do Bảo vệ môi trường
Từ khóa tự do Pháp luật
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10026356-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138277
0021
0048AFA27A4-2A10-4999-B570-1654B29E7E9E
005201704281018
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20170428101543|bthuvien3|y20170428100745|zthuvien2
080 |a34(V)33|bH248
100 |aNguyễn Văn Cương
245 |aHỏi-đáp pháp luật về bảo vệ môi trường / |cNguyễn Văn Cương
260 |aH. : |bTư pháp, |c2016
300 |a498tr. ; |c21cm.
520 |aNội dung cuốn sách gồm các câu hỏi và câu trả lời có nội dung ngắn gọn,súc tích,dễ hiểu,thể hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường.
653 |aHỏi-đáp
653 |aBảo vệ môi trường
653 |aPháp luật
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10026356-7
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2017/10026356thumbimage.jpg
890|a2|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10026357 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)33 H248 Sách Tiếng Việt 1
2 10026356 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)33 H248 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào