Sách Tiếng Việt
34(V)13 K312
Kinh ngiệm quốc tế về tự quản địa phương và khả năng áp dụng tại Việt Nam. :
Giá tiền 88.000đ
UDC 34(V)13
Cutter K312
Tác giả CN Nguyễn Văn Cương
Nhan đề Kinh ngiệm quốc tế về tự quản địa phương và khả năng áp dụng tại Việt Nam. : Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Cương
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2017
Mô tả vật lý 299tr. ; 21cm.
Tóm tắt Nội dung cuốn sách lam,rõ bản chất,mô hình,kinh nghiệm tổ chức và vận hành chính quyền địa phương theo nguyên lý tự quản địa phương của một số quốc gia trên thế giới nhằm cung cấp thêm các luận chứng,luận cứ phục vụ tiếp tục đổi mới tỏ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở nước ta.
Từ khóa tự do Quốc tế
Từ khóa tự do Kinh nghiệm
Từ khóa tự do Tự quản địa phương
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Khả năng áp dụng
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(5): 10026358-62
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138276
0021
004F1916DEE-C040-4817-AB48-179754798239
005201704281019
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c88.000đ
039|a20170428101642|bthuvien3|y20170428100314|zthuvien2
080 |a34(V)13|bK312
100 |aNguyễn Văn Cương
245 |aKinh ngiệm quốc tế về tự quản địa phương và khả năng áp dụng tại Việt Nam. : |bSách chuyên khảo / |cNguyễn Văn Cương
260 |aH. : |bTư pháp, |c2017
300 |a299tr. ; |c21cm.
520 |aNội dung cuốn sách lam,rõ bản chất,mô hình,kinh nghiệm tổ chức và vận hành chính quyền địa phương theo nguyên lý tự quản địa phương của một số quốc gia trên thế giới nhằm cung cấp thêm các luận chứng,luận cứ phục vụ tiếp tục đổi mới tỏ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở nước ta.
653 |aQuốc tế
653 |aKinh nghiệm
653 |aTự quản địa phương
653|aViệt Nam
653|aKhả năng áp dụng
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(5): 10026358-62
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2017/10026358thumbimage.jpg
890|a5|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10026361 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)13 K312 Sách Tiếng Việt 1
2 10026360 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)13 K312 Sách Tiếng Việt 2
3 10026359 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)13 K312 Sách Tiếng Việt 3
4 10026358 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)13 K312 Sách Tiếng Việt 4
5 10026362 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)13 K312 Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào