Sách Tiếng Việt
34(V)64 S400
So sánh Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 và Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. :
Giá tiền 300.000đ
UDC 34(V)64
Cutter S400
Tác giả CN Tạ Đình Tuyên
Nhan đề So sánh Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 và Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. : Được sửa đổi,bổ sung năm 2011 / Tạ Đình Tuyên
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2016
Mô tả vật lý 655tr. ; 24cm.
Tóm tắt Nội dung cuốn sách so sánh từng điều luật cụ thể của hai Bộ luật và chỉ rõ những điểm mới,những điểm được sửa đổi,bổ sung của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 so với Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004(sửa đổi,bổ sung năm 2011).
Từ khóa tự do Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015
Từ khóa tự do Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004
Từ khóa tự do So sánh
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10026368
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138275
0021
00451C2E2F7-BE89-485B-99E7-F551703BF08C
005201704281024
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c300.000đ
039|a20170428102200|bthuvien3|y20170428095725|zthuvien2
080 |a34(V)64|bS400
100 |aTạ Đình Tuyên
245 |aSo sánh Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 và Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. : |bĐược sửa đổi,bổ sung năm 2011 / |cTạ Đình Tuyên
260 |aH. : |bLao động, |c2016
300 |a655tr. ; |c24cm.
520 |aNội dung cuốn sách so sánh từng điều luật cụ thể của hai Bộ luật và chỉ rõ những điểm mới,những điểm được sửa đổi,bổ sung của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 so với Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004(sửa đổi,bổ sung năm 2011).
653 |aBộ luật tố tụng dân sự năm 2015
653 |aBộ luật tố tụng dân sự năm 2004
653 |aSo sánh
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10026368
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2017/10026368thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10026368 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)64 S400 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào