Sách Tiếng Việt
34(V)64 B312
Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015. /
Giá tiền 350.000đ
UDC 34(V)64
Cutter B312
Tác giả CN Trần Anh Tuấn
Nhan đề Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015. / Trần Anh Tuấn
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2017
Mô tả vật lý 1150tr. ; cm.
Tóm tắt Nội dung cuốn sách là cơ sở pháp lý quan trọng để chủ thể có quyền lợi bị xâm phạm hay tranh chấp có thể tự bảo vệ mình trước Tòa án;đồng thời là phương tiện mà luật sư có thể sử dụng để hỗ trợ,đảm bảo cho khách hàng có thể được xét xử một cách công bằng và đúng pháp luật.
Từ khóa tự do Bộ luật tố tụng dân sự
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Bình luận khoa học
Từ khóa tự do 2015
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10026371
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138274
0021
00460714647-66A2-49B5-9D5C-ED8F2166CF35
005201711291439
008081223s2017 vm| vie
0090 0
020 |c350.000đ
039|a20171129143958|bthuvien3|c20170428102329|dthuvien3|y20170428095154|zthuvien2
080 |a34(V)64|bB312
100 |aTrần Anh Tuấn
245 |aBình luận khoa học Bộ luật tố tụng dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015. / |cTrần Anh Tuấn
260 |aH. : |bTư pháp, |c2017
300 |a1150tr. ; |ccm.
520 |aNội dung cuốn sách là cơ sở pháp lý quan trọng để chủ thể có quyền lợi bị xâm phạm hay tranh chấp có thể tự bảo vệ mình trước Tòa án;đồng thời là phương tiện mà luật sư có thể sử dụng để hỗ trợ,đảm bảo cho khách hàng có thể được xét xử một cách công bằng và đúng pháp luật.
653 |aBộ luật tố tụng dân sự
653 |aViệt Nam
653 |aBình luận khoa học
653|a2015
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10026371
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2017/10026371thumbimage.jpg
890|a1|b3|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10026371 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)64 B312 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:21-10-2017
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào