Sách Tiếng Việt
34(V)4 S400
So sánh Bộ luật dân sự năm 2005 và Bộ luật dân sự năm 2015. /
Giá tiền 225.000đ
UDC 34(V)4
Cutter S400
Tác giả CN Tạ Đình Tuyên
Nhan đề So sánh Bộ luật dân sự năm 2005 và Bộ luật dân sự năm 2015. / Tạ Đình Tuyên
Thông tin xuất bản H. : Hồng Đức, 2016
Mô tả vật lý 478tr. ; 24cm.
Tóm tắt Cuốn sách được biên soạn thoe phương pháp so sánh từng Điều luật cụ thể của 2 Bộ luật và chỉ rõ những điểm mới,những điểm được sửa đổi,bổ sung của Bộ luật dân sự năm 2015 so với Bộ luật dân sự năm 2005.
Từ khóa tự do Bộ luật dân sự 2015
Từ khóa tự do So sánh
Từ khóa tự do Bộ luật dân sự 2005
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10026369
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138273
0021
0043E917FC1-6311-4831-9F65-F518E00F9E77
005201704281027
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c225.000đ
039|a20170428102440|bthuvien3|y20170428094432|zthuvien2
080 |a34(V)4|bS400
100 |aTạ Đình Tuyên
245 |aSo sánh Bộ luật dân sự năm 2005 và Bộ luật dân sự năm 2015. / |cTạ Đình Tuyên
260 |aH. : |bHồng Đức, |c2016
300 |a478tr. ; |c24cm.
520 |aCuốn sách được biên soạn thoe phương pháp so sánh từng Điều luật cụ thể của 2 Bộ luật và chỉ rõ những điểm mới,những điểm được sửa đổi,bổ sung của Bộ luật dân sự năm 2015 so với Bộ luật dân sự năm 2005.
653 |aBộ luật dân sự 2015
653 |aSo sánh
653 |aBộ luật dân sự 2005
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10026369
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2017/10026369thumbimage.jpg
890|a1|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10026369 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)4 S400 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào