Sách Tiếng Việt
34(V)64 B312
Bình luận Bộ luật tố tụng dân sự, luật trọng tài thương mại và thực tiễn xét xử. /
Giá tiền 305.000đ
UDC 34(V)64
Cutter B312
Tác giả CN Tưởng Duy Lượng
Nhan đề Bình luận Bộ luật tố tụng dân sự, luật trọng tài thương mại và thực tiễn xét xử. / Tưởng Duy Lượng
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2016
Mô tả vật lý 686tr. ; 24cm.
Tóm tắt Cuốn sách bình luận một số phần Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 (thuộc các chương XXXV,XXXVII),Luật trọng tài thương mại năm 2010,dồng thời có những nhận định sắc xảo về thực tiễn xét đơn yêu cầu hủy phán quyết của trọng tài trong nước và yêu cầu công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài thông qua một số vụ việc cụ thể.
Từ khóa tự do Bộ luật tố tụng dân sự
Từ khóa tự do Bình luận
Từ khóa tự do Luật trọng tài thương mại
Từ khóa tự do Thực tiễn xét xử
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10026370
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138272
0021
004E1F9392C-E776-42E2-98D7-71D0AF422252
005201704281027
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c305.000đ
039|a20170428102523|bthuvien3|y20170428093951|zthuvien2
080 |a34(V)64|bB312
100 |aTưởng Duy Lượng
245 |aBình luận Bộ luật tố tụng dân sự, luật trọng tài thương mại và thực tiễn xét xử. / |cTưởng Duy Lượng
260 |aH. : |bTư pháp, |c2016
300 |a686tr. ; |c24cm.
520 |aCuốn sách bình luận một số phần Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 (thuộc các chương XXXV,XXXVII),Luật trọng tài thương mại năm 2010,dồng thời có những nhận định sắc xảo về thực tiễn xét đơn yêu cầu hủy phán quyết của trọng tài trong nước và yêu cầu công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài thông qua một số vụ việc cụ thể.
653 |aBộ luật tố tụng dân sự
653 |aBình luận
653 |aLuật trọng tài thương mại
653|aThực tiễn xét xử
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10026370
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2017/10026370thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10026370 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)64 B312 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào