Sách Tiếng Việt
34(V)133 L504
Luật quốc phòng và các văn bản hướng dẫn thi hành. /
Giá tiền 25.000đ
UDC 34(V)133
Cutter L504
Tác giả CN Hồng Nga
Nhan đề Luật quốc phòng và các văn bản hướng dẫn thi hành. / Hồng Nga
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2014
Mô tả vật lý 163tr. ; 19cm.
Tóm tắt Cuốn sách trình bày về những văn bản hướng dẫn thi hành Luật quốc phòng.
Từ khóa tự do Luật quốc phòng
Từ khóa tự do Văn bản hướng dẫn thi hành
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10026366-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138271
0021
0040EF01DC1-89F6-4F88-B7D2-0F72544852FE
005201704281028
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020 |c25.000đ
039|a20170428102608|bthuvien3|y20170428093253|zthuvien2
080 |a34(V)133|bL504
100 |aHồng Nga
245 |aLuật quốc phòng và các văn bản hướng dẫn thi hành. / |cHồng Nga
260 |aH. : |bLao động, |c2014
300 |a163tr. ; |c19cm.
520 |aCuốn sách trình bày về những văn bản hướng dẫn thi hành Luật quốc phòng.
653 |aLuật quốc phòng
653 |aVăn bản hướng dẫn thi hành
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10026366-7
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2017/10026366thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10026367 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)133 L504 Sách Tiếng Việt 1
2 10026366 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)133 L504 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào