Sách Tiếng Việt
341 T455
Tổng quan về Luật quốc tế và các văn bản pháp luật. /
Giá tiền 225.000đ
UDC 341
Cutter T455
Tác giả CN Mai Thị Thanh Hằng
Nhan đề Tổng quan về Luật quốc tế và các văn bản pháp luật. / Mai Thị Thanh Hằng
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2016
Mô tả vật lý 562tr. ; 24cm.
Tóm tắt Cuốn sách khái quát những vấn đề cơ bản của Luật quốc tế,cung cấp một số văn bản pháp luật quốc tế quan trọng,điều chỉnh các lĩnh vực hợp tác quốc tế như: Hiến chương Liên hợp quốc;Công ước viên năm 1961 về quan hệ ngoại giao;...
Từ khóa tự do Tổng quan
Từ khóa tự do Văn bản pháp luật
Từ khóa tự do Luật quốc tế
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10026365
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138270
0021
0042B6B0B63-F7D7-4186-B8D5-879179722010
005201704281029
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c225.000đ
039|a20170428102720|bthuvien3|y20170428092936|zthuvien2
080 |a341|bT455
100 |aMai Thị Thanh Hằng
245 |aTổng quan về Luật quốc tế và các văn bản pháp luật. / |cMai Thị Thanh Hằng
260 |aH. : |bLao động, |c2016
300 |a562tr. ; |c24cm.
520 |aCuốn sách khái quát những vấn đề cơ bản của Luật quốc tế,cung cấp một số văn bản pháp luật quốc tế quan trọng,điều chỉnh các lĩnh vực hợp tác quốc tế như: Hiến chương Liên hợp quốc;Công ước viên năm 1961 về quan hệ ngoại giao;...
653 |aTổng quan
653 |aVăn bản pháp luật
653 |aLuật quốc tế
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10026365
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2017/10026365thumbimage.jpg
890|a1|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10026365 Giá Sách Tiếng Việt 341 T455 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:05-09-2017
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào